Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ridentem dicere verumz uśmiechem mówić prawdę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est, quod amemus invicem; natura propensi ad amorem sumus. Non est quod timeamus; natura enim sine omni metu conciliat.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare diabolicum, sed in errando saepe est voluptas – Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się przy błędzie – diabelską, ale w błędzie często jest przyjemność.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quos Deus vult perdere, prius dementatkogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Alter egodrugie ja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Festina lentespiesz się powoli.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Iustitias vestras iudicabosprawiedliwość waszą sądzić będą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ipsa sua melior famalepszy od swojej reputacji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronatopus.Koniec wieńczy dzieło

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Relata referopowtarzam, co ułyszałem.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej