Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Impos animisłaby na umyśle.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Sapiens sapientiae consilio est contentus, neque umquam eum demeritum factum paenitet, quia recte factum non potest non esse optimum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vivere est cogitare. Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu. Iniuriam qui facturus est iam fecit. Spes alit exules. Ubi concordia, ibi victoria.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amor tussisque non celantur - Miłość i kaszel nie da się ukryć. Evenit ut invitus ames - Zdarza się, że kocha się mimo woli. Veritas vincit - Prawda zwycięża.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Signum temporisznak czasu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finita est comoediakomedia skończona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Festina lentespiesz się powoli.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Probitas laudatur et algetuczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Crux interpretum(krzyż komentatorów)miejsce (w tekście) trudne do zrozumienia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Medice, cura te ipsum. Czyli lekarzu, ulecz samego siebie. Paradoks, że ten, kto troszczy się o zdrowie innych, często zapomina o swoim własnym

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej