Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale upierać się przy błędzie - diabelską; trzecia możliwość nie istnieje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Res sacra misernieszczęśliwy jest rzeczą świętą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawo jest sztuką dobrodziejstwa. Nigdy nie powinniśmy z niego korzystać w celu krzywdzenia innych, ale do obrony tych, którzy są uciskani i słabsi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quis autem voluptate ipsi, quae rerum creator, exercitat propatulis voluptatis esset, cum vita mollitia consequatur amet accumsan accentor.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opus, sed dies diem docet et aeternitas - Cel wieńczy dzieło, ale dzień uczy dnia i wieczność.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rixari de asini umbraspierać się o cień osła;o rzecz błachą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero. Czyli: Łap dzień, jak najmniej ufając temu, co przyniesie jutro.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus - Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Dum spiro, spero - Dopóki oddycham, mam nadzieję. Carpe diem - Chwytaj dzień. Sapere aude - Odważ się być mądrym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Hospes, hostiskażdy obcy to wróg.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ten klasyczny cytat łaciński przypomina nam, że nauka nie powinna być realizowana tylko w kontekście edukacji formalnej, ale powinna być procesem ciągłym, który przekształca naszą codzienną egzystencję.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej