Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jest szczęśliwy ten, kto posiada więcej, lecz ten, kto mniej potrzebuje. Nie potrafi być nadmiaru, kiedy mało jest wystarczające.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum. Zgadza się, błędy są rzeczą ludzką, ale niepojęte jest upieranie się przy błędach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronatopus.Koniec wieńczy dzieło

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Homo sum, humani nihil a me alienum puto, czyli Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo iudex idoneus in propria causanikt nie jest odpowiednim sędziąwe własnej sprawie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Medice, cura te ipsum. Czyli lekarzu, ulecz samego siebie. Paradoks, że ten, kto troszczy się o zdrowie innych, często zapomina o swoim własnym

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quis custodiet ipsos custodes? Decerto non ego. Nisi me iudico inopiam mendicorum, omnes estis inquisitores.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Omne ignotum pro magnificowszystko, co nieznane,wydaje się wspaniałe.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aurea dictazłote słowa.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej