Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil nisi benemów dobrze lub wcale.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori, dum vivimus vivamus; Fortuna est scena, vita philosophica, fato principium; Veritas omnia vincit.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Feci, quod potui, faciant meliora potenteszrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Summa summarum.Suma sum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad perpetuam rei memoriamna wieczną rzeczy pamiątkę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Si vis vitam, para mortem. Nemo iudicat in suos. In dubio pro reo. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dictum sapienti satmądrej głowie dość dwie słowie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro, spero – Póki oddycham, mam nadzieję. Non scholae, sed vitae discimus – Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Carpe diem – Chwytaj dzień. Memento mori – Pamiętaj o śmierci.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Non vivitur ut edatur, sed edatur ut vivatur. Memento mori, sed memento vivere. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej