Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non qui parum habet,sed qui plus cupit, pauper estnie ten jest ubogi, kto mało ma,ale ten, kto chce mieć więcej.

Sentencje łacińskie

znak cytatu "Per aspera ad astra. Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim. Serenus esto." To znaczy: "Przez ciernie do gwiazd. Wytrwaj i znoś, ten ból ci kiedyś posłuży. Bądź pogodny."

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sub specie aeternitatisz punktu widzenia wieczności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nil desperandumnie należy rozpaczać.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento Mori, czyli pamiętaj, że musisz umrzeć, to starożytna mądrość łacińska przypominające o naszej śmiertelności i efemerycznej naturze życia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ira furor brevis estgniew jest chwilowym szaleństwem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qui non est adversum vos, pro vobis estkto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O, imitatores, servum pecus!o, naśladowcy, trzodo niewolników!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pedibus in sententiam iregłosować nogami(w senacie rzymskim).

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad futuram rei memoriamna przyszłą rzeczy pamiątkę.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej