Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie ma wolności bez marzeń
i nie ma marzeń bez wolności.

Wolność

znak cytatu Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana.

Wolność

znak cytatu Zaufaj marzeniom, a one się spełnią.

Wolność

znak cytatu Istnieje tylko jedna droga do autentycznego spełnienia wolności – rzutowanie jej pozytywnym czynem ku ludzkiemu społeczeństwu.

Wolność

znak cytatu Czasem największym
darem, jaki możesz komuś ofiarować, jest wolność.

Wolność

znak cytatu Pozwól małym tyranom przebywać na wolności, to wyrosną na dużych tyranów.

Wolność

znak cytatu Tylko w świecie wolności, sprawiedliwości i prawdy warto żyć.

Wolność

znak cytatu Nieposłuszeństwo jest prawdziwą podstawą wolności, posłuszni muszą być niewolnicy.

Wolność

znak cytatu Nie jesteś hasłem w krzyżówce, nie musisz wszystkim pasować.

Wolność

znak cytatu Wolność, która ma jakieś granice, przestaje być wolnością.

Wolność

Zobacz więcej


Sklep