Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Wolność nie jest wtedy, kiedy możemy coś robić, ale wtedy, kiedy nie musimy niczego robić. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją zdobywać codziennie, bo inaczej jest ciągle zagrożona.

Wolność

znak cytatu Wolność jest to coś, co w swej swej nieograniczoności pozwala każdemu człowiekowi na swobodny rozwój i kreowanie własnej rzeczywistości. To cenny dar, którym niestety nie każdy człowiek na ziemi może się cieszyć.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie stan natury. Wolność to wynik dobrego samopoczucia. Nie może być wolności bez dobrej kondycji ekonomicznej. Wolność jest niewystarczająca, jeśli człowiek nie może korzystać z podstawowych praw człowieka.

Wolność

znak cytatu Wolność to nie po prostu stan bycia wolnym; to wielki dar, wielka dłoń natury, wskaźnik przyszłości, wywyższenie człowieka powyżej potęgi losu i powierzchni ziemi.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest niczym, jeżeli nie zawiera wolności ryzyka, wolności popełnienia błędów, wolności doświadczania życia w pełni. To jest jej istota: ryzyko, błąd, niepewność, niewiadoma, niezgoda.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Twierdzi, że wolność jest tego najwyższym uosobieniem: jest tym, co najbardziej sprzyja naszemu rozwojowi, naszemu prawdziwemu byciu; stwierdza, że wolność jest samym twórcą tego co jest wielkie w życiu; każdej twórczości, każdej nauki, każdej pracy użytecznej.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ten, kto myśli dużo, nie nadaje się do działania, z wyjątkiem działania jako ofiara...

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie stan natury. Wolność to stan kultury. Naturą człowieka jest życie w ujarzmieniu. Wolność jest zwycięstwem kultury nad naturą, zwycięstwem trzeźwości nad kobiecością, zwycięstwem dojrzałości nad dzieciństwem. Wolność jest zakwitem kultury.

Wolność

znak cytatu Często mówi się, że wolność jest niczym. To genialne: nicemu jedno, za co je zastąpią.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest stanem, w którym obywa się bez jakichkolwiek norm. Shać, które nie jest do niczego zobowiązane, staje się arbitralną, absolutną i przyczynia się do niszczenia osobowości ludzkiej i społeczności.

Wolność

Zobacz więcej