Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Właściwa książka odrzuca nas od niej do siebie. Otwiera przestrzenie w jej granicach, wprowadza ją na inne sceny. Książka jest często wolnością, która jest ofiarowywana, a od nas zależy, czy skorzystamy z niej, czy z niej zrezygnujemy.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czytanie jest najważniejszą umiejętnością liberującą umysł, drogą do osobistej niezależności i narzędziem do utrzymania wolności.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zwrócone ku naturze oczy przechodzą niezauważone, dopóki przychodzi pora, kiedy dusza pragnie odpocząć w samotności. Tak naprawdę wolność to wewnętrzny stan.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie tylko prawo do robienia tego, co nam się podoba, ale prawo do tego, że ci, co robią, co im się podoba, nam nie przeszkadzają.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest jak powietrze – zauważamy jej wartość dopiero wtedy, gdy zaczyna jej brakować. Naprawdę wolny człowiek to ten, który potrafi odrzucić niewolę własnych nawyków.

Wolność

znak cytatu Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest cnotą, jest to wartość. Jeśli jest zrozumiana jako cnota, staje się możliwa tylko dla pewnej elity. Gdy jest traktowana jako wartość, staje się uniwersalnym prawem.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to prawo do tego, co nie szkodzi innym. Swoje ograniczenia znajduje ona jedynie w równym prawie innych. Wyzwolenie jednej ludzkości możliwe jest tylko za cenę wyzwolenia wszystkich.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Łańcuchy niewoli są zawsze ostrożnie ukryte, lecz wolność zawsze wyróżnia się i rzuca się w oczy. Bo jak wiekowy dąb, pomimo burz, wciąż rośnie do słońca.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie bez wolności jest jak ciało bez duszy. Wolność jest tym, co daje nam siłę do codziennego działania. Wolność jest najcenniejszym darem, który możemy otrzymać. Bez wolności jesteśmy tylko pustymi skorupami, bez możliwości wyrażania siebie.

Wolność

Zobacz więcej