Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to coś więcej niż tylko prawo do działania według własnego uznania. To również odpowiedzialność za wybór własnej ścieżki, za nałożenie na siebie reguł i poszanowanie innych. smutne jest, że tylko niewielu zdaje sobie sprawę, że wolność bez odpowiedzialności jest jak statek bez steru.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie tylko możliwość robienia tego, co się chce, ale przede wszystkim to świadomość, że jesteś panem swojego życia, kierujesz swoim losem i jesteś odpowiedzialny za swoje czyny.

Wolność

znak cytatu Wolność to nie po prostu stan bycia wolnym; to wielki dar, wielka dłoń natury, wskaźnik przyszłości, wywyższenie człowieka powyżej potęgi losu i powierzchni ziemi.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu tego, co się chce, ale na tym, że nie musisz robić tego, czego nie chcesz. To jest prawdziwa wolność.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie wolno nigdy, nigdzie, w żadnej sprawie, zaniedbywać sumienia na rzecz wolności, a jeszcze mniej wolności na rzecz sumienia.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to najcenniejszy dar, jakim obdarzony jest człowiek. Bez niej nie ma prawdziwego życia, gdyż to ona daje nam prawo do wyboru, myślenia, działania. Bez wolności jesteśmy jak ptaki w klatce, które nie mogą rozwinąć skrzydeł.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najważniejszą wartością wolności nie jest maksymalizacja wyboru, ale bycie w stanie decydować, który wybór służy naszym prawdziwym ludzkim celom. Wolność nie polega na wyborze, ale na samym wyborze.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie wolno nam uciekać przed odpowiedzialnością za naszą wolność, bo tylko za cenę doświadczanej wolności stajemy się tym, kim naprawdę jesteśmy.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest byle jaką licencją, nie jest prawem do czegokolwiek. Wolność jest darem, jest obowiązkiem, jest szansą, jest wyzwaniem.

Wolność

znak cytatu Człowiek sprawiający innym prawdziwe i trwałe dobro i zadowolenie, zawsze musi przede wszystkim dać wolność. Wolność jest najpilniejszym z naszych pragnień, także najrzadziej spełnianym.

Wolność

Zobacz więcej