Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu To nasze blizny czynią
nas tym, kim jesteśmy.

Życie

znak cytatu Lepiej coś podejrzewać i nic nie znaleźć, niż nic nie podejrzewać i coś znaleźć.

Życie

znak cytatu Odwaga nie oznacza braku lęku, tylko uznanie, że jest coś ważniejszego niż strach.

Życie

znak cytatu Nikt z nas nie zmienia się z czasem, lecz jedynie dociera bliższej istoty swojej natury.

Życie

znak cytatu Oświeć nas, o mądra kobieto. Uratuj inne biedne dziewczyny od naszego braku romantyzmu.

Życie

znak cytatu Milutkie stworzenie. Żeby było moje, to bym zabił.

Życie

znak cytatu Gdyby marzenia były rybami, wszyscy byśmy zarzucali sieci.

Życie

znak cytatu Czasami przychodzi taki moment, że ma się ochotę zostawić wszystko i pójść gdzieś w cholerę.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cierpliwość jest garażem nadziei.

Życie

znak cytatu Czas, im bardziej jest pusty, tym szybciej płynie.
Życie pozbawione znaczenia przemyka obok,
jak pociąg niezatrzymujący się na stacji.

Życie

Zobacz więcej