Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu It is better to give than to lend,and it costs about the samelepiej jest dawać, niż pożyczać,tym bardziej że kosztuje to prawie tyle samo.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Lack of imagination is the basis of actionpodstawą działania jest brak wyobraźni.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Nie liczy się to, ile możemy dać, jak nie mamy w sercu uczucia do dawania; to, co czyni dane szczęśliwym, jest jego uczucie, nie jego bogactwo."

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu The discontented are the driving force of progressniezadowoleni są siłą napędową postępu.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Time is moneyczas to pieniądz.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu There is this difference between happiness and wisdom:he that thinks himself the happiest man, really is so;but he that thinks himself the wisestis generally the greatest fooltaka jest różnica między szczęściem, a mądrością:ten, kto uważa się za najszczęśliwszego,jest nim rzeczywiście,ale ten, kto uważa się za najmądrzejszego,jest przeważnie największym głupcem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie idź tam, gdzie prowadzi ścieżka. Idź tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw swój ślad.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bądź dobrej myśli, bo możesz być pewien, że nawet w najcięższych cierpieniach, które spotykają twoje serce, u ciebie jest coś, co jest silniejsze - to miłość, która jest w tobie.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie należy się zrażać do własnych cierpień, rozumiejąc, że cierpienie jest kluczowym elementem życia. Podążając ścieżką współczucia, możemy przejrzeć zawoalowaną naturę rzeczywistości i dostrzec prawdziwe piękno wszechświata.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Weś wszystko co masz i daj, weź wszystko co jest i bierz. Wszystko jest dla ciebie. Myśl to moc. Uważaj na swoje myśli, stają się twoimi słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się twoimi działaniami. Uważaj na swoje działania, stają się twoimi zwyczajami. Uważaj na swoje zwyczaje, stają się twoim charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej