Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rozumne poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha.

Człowiek

znak cytatu Ludzie zbyt szybko wymieniają się słowami, imionami, myślami. A potem znikają.

Człowiek

znak cytatu Statystyka nie kłamie. Kłamią jedynie statystycy.

Człowiek

znak cytatu Znam ja ludzi, mój drogi. Kiedy mówią, mówią zawsze źle.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zbyt wielu ludzi wdrapuje się na krzyż tylko po to,żeby można było ich widzieć z większej odległości,nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego,który znajduje się na Krzyżu od tak dawna.

Człowiek

znak cytatu Samotnym jest się tylko wtedy, gdy ma się na to czas.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który nikogo nie lubi, nieszczęśliwszy jest niż ten,którego nikt nie lubi.

Człowiek

znak cytatu Pieniądz jest jak każdy inny wirus: przeżarłszy duszę, w której zagościł, odchodzi w poszukiwaniu świeżej krwi.

Człowiek

znak cytatu Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdzie człowiek, tam i okazja do wyświadczania dobrodziejstw.

Człowiek

Zobacz więcej