Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie pokonujcie oceanów dla ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla was kałuży.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ocal w nas zachwyt, przymnóż zdziwieniai niech człowiek na człowieku polegać może.

Człowiek

znak cytatu Kiedy się wiele w życiu wycierpiało, każde dodatkowe cierpienie jest jednocześnie
czymś nie do zniesienia, i błahostką.

Człowiek

znak cytatu O wolności, jakież zbrodnie popełnia się w twoim imieniu!

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Most people tire of a lecture in ten minutes,clever people can do it in fivewiększość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najstraszniejszy jest głupiec, który ma cokolwiek słuszności.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie budź w ludziach bezmyślnym paplaniem odrazy,A rozumnemu słowu daj posłuch sto razy.

Człowiek

znak cytatu Ten poniża, drugiego człowieka, kto chce go sprowadzić do swojego poziomu.

Człowiek

znak cytatu Możesz być dużą częścią czyjegoś życia i nawet o tym nie wiedzieć.

Człowiek

znak cytatu Będę chronił tych, którzy nie mogą ochronić się sami.

Człowiek

Zobacz więcej