Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Ludzie potrafią sobie zaszkodzić na tyle sposobów,
alkoholem, narkotykami, ale również doborem partnerów.

Człowiek

znak cytatu Każdemu, kto tonie, należy podać rękę!

Człowiek

znak cytatu To grzechy przysłaniają ludziom prawdziwy świat.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Maska to właśnie to co demaskuje człowieka.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Blessed is the man who, having nothing to say,abstains from giving us wordy evidence of the factbłogosławiony niech będzie człowiek,który nie mając nic do powiedzenia,powstrzymuje się od dania nam słownego dowodu na to.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest tym, co zje.

Człowiek

znak cytatu Gdyby wszystkie małpy potrafiły się nudzić, zostałyby ludźmi.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ludzie nami rządzą, lecz własne słabości.

Człowiek

znak cytatu Okazywanie wdzięczności jest miarą naszego człowieczeństwa.

Człowiek

znak cytatu Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy.

Człowiek

Zobacz więcej