Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Aby mnie obrazić najpierw muszę uznać twoją opinię za wartościową.

Człowiek

znak cytatu Człowiek nie ma prawa sądzić innego człowieka i nie może brać prawa w swoje ręce.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Głupcy pytają innych, mądry człowiek pyta samego siebie.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czystość rąk nie zależy od zużycia mydła.

Człowiek

znak cytatu Nie trać czasu na wyjaśnienia. Ludzie i tak słyszą to, co chcą słyszeć...

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kto się złym czuje, tego zarzut wzruszy;
Cienia się swego boi hipokryta,
Gdy go wewnętrzne przeświadczenie głuszy;
Ubezpieczona w niewinności swojej,
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ojczyzna to ludzie, których rozumiemy i którzy nas rozumieją.

Człowiek

znak cytatu Człowiek jest nikczemnością zdolną czasami się zawstydzić.

Człowiek

znak cytatu Badaj twarze, nie słuchaj tego, co mówią usta...

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który nie ma nic do stracenia, bywa groźny.

Człowiek

Zobacz więcej