Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zło nie ma naprawdę innej mocy niż niemoc dobra.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który nie zna niczego poza swoją specjalizacją, traci zdolność myślenia; staje się maszyną, która wykonywała zadanych jej czynności. Nie jest wtedy zdolny do mądrości, bo mądrość domaga się ogólnego zrozumienia świata, a to zrozumienie jest rzeczą, której specjalista nie ma pojęcia.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wielka świętość polega na wypełnianiu małych obowiązków.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest dla samego siebie szarym widmem, gdy nie zna prawdy o niej. Człowiek jest jedakiem kiedy nie zna siebie

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żyjemy, jak śni nam się żyć; śnimy, jak nas nauczyli snu; i tej okolicy, w której śni nam się żyć, zwaną rzeczywistością, nie ma dla nas innego znaczenia, jak sens, jaki ma dla nas śniadanie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Istnienie jest zawsze o tyle samotne, że nie można przeniknąć do istnienia innego bytu, poznać go od wewnątrz, z jego własnego punktu widzenia. Jedyną możliwość stanowi empatia, ale i ona nie jest doskonała, ani nie dowodzi obiektywnej prawdy o innym bycie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawda nie jest ani tym, co się ukrywa, ani tym, co się ukazuje, ale tym, co się objawia.

Filozofia

znak cytatu Szluga w 13 sekund? Bez problemu.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vanitas vanitatum et omnia vanitasmarność nad marnościami i wszystko marność.

Filozofia

Zobacz więcej