Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie pytaj, co pragnie twoja dusza – pytaj, co twoja dusza czyni. Co pragnie twoja dusza, to ja wiem... Lecz co ona czyni, to ty jeszcze nie wiesz.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nic się z niczego nie rodzi.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi.

Filozofia

znak cytatu ,,W ciągu tych nielicznych dni dałeś mi prawdziwą wieczność i za to dziękuję."

Filozofia

znak cytatu Życie jest sztuką wyboru.
Wybierasz, czy żyć z wyrzutami sumienia z powodu wyrządzonego zła?
Czy z satysfakcją z powodu dobrych uczynków uczynionych innym?
Twoje życie, Twój wybór...

Filozofia

znak cytatu Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne,
i kochać, co dobre – w tym cel rozumnego życia.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cóż są słowa? - Marne formy w które myśl człowiekaNędze swojej powszedniej obleka.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy umiera twój przyjaciel, niech twoje oczy nie będą suche, ale niech także nie stają się morzem. Łzy tak, ale płacz nie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jeśli zastanowię się nad sobą w odniesieniu do wszechświata,to kim ja jestem...?

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Niewyrażalne zostaje niewyrażalnie zawarte w tym, co wyrażone.

Filozofia

Zobacz więcej