Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żyć, to nie znaczy tyle samo co przeżywać najwięcej możliwości, ale najbardziej świadome. Życie jest rzeczą cenną, nie ze względu na to, co przynosi, ale ze względu na to, co jest samo w sobie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero.Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie złość się, nie narzekaj, ale rób użytek z rozumu.

Filozofia

znak cytatu Błąd jest przywilejem filozofów. Tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ja was uczę nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zrozumienie filozofii nie polega na zdobyciu jakiejś specjalnej wiedzy, ale na przemodelowaniu naszego postrzegania rzeczywistości. Filozofia to nie tyle nauka, co sztuka pytania i wątpienia.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wystrzegaj się rzeczy haniebnych, słabości niemęskich.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest jedynym stworzeniem, które odmawia bycia tym, czym jest. Innymi słowy, jest jedynym stworzeniem, które kieruje własnym bytem. Co to znaczy, że inna rzecz jest taka, jaką jest, możemy dowiedzieć się, obserwując ją. Co to znaczy być człowiekiem, musimy dowiedzieć się z jego własnej historii.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nigdy nie wątpi ten tylko, kto nic nie wie.

Filozofia

Zobacz więcej