Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć."

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy czujesz się skończony...
Ale dokładnie nie wiesz, w którym miejscu...
Już jesteś cały skażony...

Filozofia

znak cytatu (...) ten, który rabował,
zostanie zrabowany w odwecie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na prawie do robienia czego chcemy, ale na tym, że nie musimy robić tego, czego nie chcemy.

Filozofia

znak cytatu Na tym polegała tajemnica – człowiek musi nosić brzemię
swoich postępków na zawsze,
bez względu na koszty.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Błądzić jest rzeczą ludzką.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nawet drogi sławy prowadzą do grobu.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest tym, co ukrywa, to znaczy podmiotem, który stale znika przed tym, co może być przedmiotem dla siebie, samym, ukrywającym prawadziwy byt, a z tym samym przekładającym swoje bycie na istnienie.

Filozofia

znak cytatu Nie ma żadnej rzeczywistości poza percepcją. Inaczej mówiąc, istnieje to, co my znamy, i nic więcej. A to, co znamy, jest wytworem naszego umysłu.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cóż są słowa? - Marne formy w które myśl człowiekaNędze swojej powszedniej obleka.

Filozofia

Zobacz więcej