Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czytanie po ten, który zrozumieć potrafi, to nie tylko sposób spędzania czasu, lecz droga do rozwoju umysłu, substytut podróży nie tylko do innych krain, lecz także do świata, który dopiero zazwyczaj po kilku przeczytanych książkach zaczynamy dostrzegać - w nas samych.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żyć, to nie znaczy tyle samo co przeżywać najwięcej możliwości, ale najbardziej świadome. Życie jest rzeczą cenną, nie ze względu na to, co przynosi, ale ze względu na to, co jest samo w sobie.

Filozofia

znak cytatu Uczony zna dobrze wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy.

Filozofia

znak cytatu Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie podlega obserwacji.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To, co możemy oznaczyć za najbardziej zadziwiające, to fakt, że rozumimy Wszechświat. Wszystko jest zdeterminowane… przez prawa przyrody. Dlatego też nie pozostaje nam, jak mówił Albert Einstein, nic innego, jak ulec zadziwieniu, dlaczego te prawa mogły nas do tego doprowadzić?

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dwie rzeczy nie mają granic:wszechświat i ludzka głupota.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wszyscy ludzie dążą naturalnie do wiedzy. Dowodem niech będzie nasze zamiłowanie do zmysłów; cenić przede wszystkim zmysł wzroku, nie tylko na użytek, lecz wiele razy nawet wtedy, gdy nie marzymy o żadnej potrzebie, dowodzi, że Bóg nie tylko z miłości do wiedzy, lecz jeszcze bardziej darzył nas zmysłami. Właśnie to, że jesteśmy istotami, które obdarzone są wiedzą, sprawia, że nasza natura zdaje się przewyższać inne, ze względu na to, że mają one również zmysły.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Virtus est perfecta ratiocnota jest doskonałym rozumem.

Filozofia

Zobacz więcej