Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Stuknie furtka, załomoce serce (...)

Fragmenty z książek

znak cytatu Chyba w żadnym innym uczuciu
ludzie nie mijają się tak często, jak w
tym. W gęstwinie słów, gestów, spojrzeń
najtrudniej odnaleźć te, które są potrzebne.

Fragmenty z książek

znak cytatu Tam, gdzie są duże chęci, przeszkody nie mogą być zbyt wielkie.

Fragmenty z książek

znak cytatu Tylko Bóg umie kochać. My jesteśmy tylko dobrymi aktorami

Fragmenty z książek

znak cytatu To daję wielką przewagę - nie pić wśród tych, co dużo piją.

Fragmenty z książek

znak cytatu Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny,
że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.

Fragmenty z książek

znak cytatu No i koniec (...). Był człowiek, nie ma człowieka...

Fragmenty z książek

znak cytatu Ja wierzę w raj dla zwierząt. One są niewinne. Ludzie zawsze mają coś na sumieniu.

Fragmenty z książek

znak cytatu Ta absolutna redukcja potrzeb i oczekiwań dawała jej swoiste poczucie wolności.

Fragmenty z książek

znak cytatu Kto jest większym głupcem - głupiec, czy ten kto za nim podąża?

Fragmenty z książek

Zobacz więcej