Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Jakby człowiek przychodził
do szpitala tylko po to, żeby wyzdrowieć. A przecież przychodzi się, tutaj także po to, żeby umrzeć.

Fragmenty z książek

znak cytatu Wie pan, dziczeje człowiek, siedzący cały czas w zamknięciu.

Fragmenty z książek

znak cytatu Wstydem nie rządzi rozum.
Wstyd rodzi się z dokonywanego
nieustannie porównania z obrazem
człowieka takiego, jakim chcielibyśmy być.

Fragmenty z książek

znak cytatu Nigdy nie jest zbyt późno , żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo.

Fragmenty z książek

znak cytatu Słyszałem, że gdzie jest miłość, tam zawsze jest nadzieja.

Fragmenty z książek

znak cytatu Niektóre kłamstwa rodzą się z miłości.

Fragmenty z książek

znak cytatu Kieruj się sercem i intuicją, a nie popełnisz błędu.

Fragmenty z książek

znak cytatu My się nie zmieniamy. Doskonalimy tylko swoją istotę.

Fragmenty z książek

znak cytatu Wspólne zbrodnie i ponure tajemnice wiążą bowiem ludzi z sobą silniej niż miłość...

Fragmenty z książek

znak cytatu Tylko Bóg umie kochać. My jesteśmy tylko dobrymi aktorami

Fragmenty z książek

Zobacz więcej