Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu 
Wszystkim chciałbym być,
wszystko przeżyć,
połączyć w sobie najdziksze
sprzeczności,
aż pękłbym wreszcie.

Inne

znak cytatu (…) o miłości można mówić wtedy, gdy ktoś nie potrafi sobie wyobrazić życia bez drugiej osoby.

Inne

znak cytatu (...) lepiej tracić niż nigdy nie spotkać.

Inne

znak cytatu Ufność niewinnych jest największym darem dla kłamcy.

Inne

znak cytatu Pewnego dnia podejdzie do skraju urwiska i się nie zatrzyma.

Inne

znak cytatu Najprawdziwszym złem na świecie są czyny człowieka.

Inne

znak cytatu Bo żyć możesz tylko tym, za co zgodzisz się umrzeć.

Inne

znak cytatu Nie wiem jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej,
ale czwarta będzie na maczugi.

Inne

znak cytatu 
Will Turner: Albo skończysz jak Jones.

Jack Sparrow: Nie do twarzy mi będzie z mackami. Ale nieśmiertelność to nie w kij dmuchał, nie?

Inne

znak cytatu Przyjechałem tutaj,
żeby pamiętać; teraz ucieknę
z tobą, żeby zapomnieć...

Inne

Zobacz więcej