Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy mówię, że podziwiam naturę, nie mam na myśli tej ładnej kąpielowej części natury, dalej przyrodę podziwiam więc, nawet kiedy jest okrutna. Jakie to ma dla mnie znaczenie - efekt? Nawet kiedy niszczy, jest przecież przepiękna, błyskawica, podczas gdy mówię, to zawsze budzi we mnie respekt.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura nie ma pośpiechu, a jednak wszystko jest dokonane. Drzewa rosną bez pośpiechu, rzeki płyną bez pośpiechu, a jednak docierają do swojego celu. Natura uczy nas cierpliwości i pokazuje, że wszystko ma swój czas.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dwie baby i jedna gęś - gotowy jarmark.

Natura

znak cytatu Dopiero gdy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia rzeka zostanie zatruta, ostatnia ryba zostanie złowiona, ludzie zrozumieją, że pieniędzy nie można jeść.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu W początku lata poranne grzmotysą zapowiedzią rychłej słoty.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy kot wybiera się na polowanie myszy, to chowa pazury.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po lodzie.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bliższe sercu kolano, niż pięta.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu What holy cities are to nomadic tribes:a symbol of race and a bond of union,great books are to the wandering souls of men:they are the Meccas of the mindczym święte miasta są dla koczowniczych plemion:symbolem plemienia i łącznikiem wspólnoty,tym są wielkie książki dla zbłąkanych dusz ludzi:Mekkami umysłu.

Natura

Zobacz więcej