Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Znajdź coś, co kochasz robić, a nigdy nie będziesz musiał pracować w swoim życiu.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować ani jeden dzień w swoim życiu.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca nie jest ciężarem i karą, lecz darem. Jest źródłem zdrowia, radości, życia, jest odzwierciedleniem naszej godności

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma większej wartości w życiu, niż ciężka praca. Prawdziwa satysfakcja wynika nie z łatwych zwycięstw, ale z ciężkiego wysiłku.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma na świecie nic cenniejszego niż godność pracy. Pracy nie powinno się traktować jak ciężaru, który nas przygniata, ale jak wyzwania, które sprawia, że życie jest ciekawe.

Praca

znak cytatu Praca to coś, co wypełnia dużą część twojego życia, a jedyny sposób, aby być naprawdę zadowolonym, to robić to, co uważasz za wspaniałą pracę. A jedyny sposób, aby robić wspaniałą pracę, to kochać to, co robisz.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca jest najwyższą formą egzystencji człowieka. Dlatego też odcinasz człowieka od pracy, zamykasz go w sytuacji bezczynności, skazujesz go na niebyt, skazujesz na to, żeby sam sobie zadał pytanie o sens swojego jestestwa - czy to jest człowieczeństwo?

Praca

znak cytatu Praca może być albo początek naszych cierpień, albo początek naszej radości. To od nas zależy, jaki obraz pracy malujemy w naszym umyśle.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia w swoim życiu.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca to najdalej posunięty głód. Praca to obsesja. Głód to jednak przede wszystkim samotność. Praca to samotność. Praca - to oznacza być zawsze sam, oznacza być zawsze na własną rękę

Praca

Zobacz więcej