Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Cytat często używany do krytyki systemu edukacji skupiającego się na teorii, zamiast praktycznej wiedzy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. Gdy mówimy, zawiśla zazdrość ucieka: korzystaj z dnia, nie ufaj jutru zbytnio.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Respice finempatrz końca.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Noli me tangerenie dotykaj mnie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opus, sed dies diem docet et aeternitas - Cel wieńczy dzieło, ale dzień uczy dnia i wieczność.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Sapiens sapientiae consilio est contentus, neque umquam eum demeritum factum paenitet, quia recte factum non potest non esse optimum.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Dum inter homines sumus, colamus humanitatem. Ibi tota nostra philosophia est. Dum vivimus, vivamus.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Benedictus qui venit in nomine Dominibłogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ultra posse nemo obligaturnikt nie jest zobowiązanyzrobić więcej niż może.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dura lex, sed lex. Quod licet Iovi, non licet bovi. Fiat iustitia, et pereat mundus. Sic utere tuo ut alienum non laedas.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej