Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bis dat qui cito datpodwójnie daje, kto szybko daje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est beatus, esse se qui non putatnie jest szczęśliwy,kto się za szczęśliwego nie uważa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Laus alit artespochwała karmi sztukę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nulla dies sine lineaani jednego dnia bez pracy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab urbe conditaod założenia Rzymu;przenośnie: od początku.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Panem et circenseschleba i igrzysk.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Si vis vitam, para mortem. Nemo iudicat in suos. In dubio pro reo. Carpe diem, quam minimum credula postero.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Roma locuta, causa finitaRzym przemówił, sprawa skończona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bona valetudo melior est quam maximae divitiae. Verba volant, scripta manent. Veni, vidi, vici. Carpe diem. Memento mori. Tempus fugit.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Natura non constristatur, qui enim posuit leges rerum? Quis fecit uter something providentia ut nihil casu fieret sed artificio divinorum et ordinum?

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej