Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quis custodiet ipsos custodes? Decerto non ego. Nisi me iudico inopiam mendicorum, omnes estis inquisitores.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ostatecznie, człowiek uczy się nie po to, by zdobyć wiedzę teoretyczną, ale aby móc efektywnie działać w świecie realnym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nomina sunt odiosanie należy wymieniać nazwisk.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anguis in herba(wąż w trawie)ukryte niebezpieczeństwo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bona valetudo melior est quam maximae divitiae. Verba volant, scripta manent. Veni, vidi, vici. Carpe diem. Memento mori. Tempus fugit.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non liquetnic stąd nie wynika.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In aqua scribis(piszesz na wodzie)niepewność realizacji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Est modus in rebus(mają rzeczy swą miarę)wszystko ma swoje granice.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Caeca invidia estzazdrość jest ślepa.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej