Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najtrudniej jest zrozumieć, że nasz świat nie jest wieczny. Że słońce, które wschodzi każdego dnia, kiedyś zgasi swoje światło. Że góry, które wydają się niezniszczalne, kiedyś kopną. Że miłość, która wydaje się wieczna, może zniknąć.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zrozumieć świat to zrozumieć, że jesteśmy tylko drobinkami w uniwersum, a jednak nieskończenie ważnymi, bo tylko my możemy zrozumieć to uniwersum.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat to książka, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną jej stronę. Podróże rozbudzają ciekawość, kształtują charakter, a przede wszystkim uczą pokory wobec różnorodności tego, co nazywamy rzeczywistością.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świecie, jesteś piękny jak burza, do której porównać nie mam niczego oprócz burzy.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jesteśmy na tym świecie, aby zrozumieć świat, ale aby zgłębić siebie i nauczyć się go doświadczać bez strachu. Rozumienie siebie to rozumienie świata.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Podstawowym warunkiem poprawy losu świata jest poprawa losu jednostek, bo świat nie jest abstrakcją, lecz sumą konkretnych ludzi.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat jest piękny i jednocześnie straszny. Powinniśmy cieszyć się jego pięknem, ale nigdy nie zapominać o niebezpieczeństwach, które na nas czyhają.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat jest jak książka i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Każdy nowy kraj, miasto, osoba, to nowy rozdział do odkrycia.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nasz prawdziwy powód do dumy i satysfakcji polega na tym, że nieustannie tęsknimy - bo tęsknienie to jest życie. Jeżeli nie ma celu, śmierć wkracza do nas. Jeżeli nie ma ciekawości, znaczy to, że skostnieliśmy.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat jest jak książka, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świat, który widzimy zewnętrznie, jest tylko odzwierciedleniem naszego wewnętrznego świata. Jeżeli chcemy zmienić świat, powinniśmy najpierw zmienić siebie samego.

Świat
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Można żyć na świecie jakby nic nas nie dotyczyło - to łatwe. Ale można również starać się zrozumieć, schlebiać swojej ciekawości, stosować swoją myśl, aby przezwyciężyć trudności, które na nas czekają.

Świat
NASTĘPNA STRONA