Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie zdajemy sobie sprawy z piękna życia, dopóki nie spotkamy drugiej osoby. Chociaż ziemia jest pełna nieba, dopiero kiedy dzielimy je z innymi, zauważamy jak są wyjątkowe.

Sentencje
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zdarza się, że przeżywamy życie na autoresponderze. Kolejne dni mijają, a my niczego nie dostrzegamy. Aż nagle, jakby jakiś zewnętrzny bodziec nagle nas obudził, dostrzegamy, ile piękna i radości było dookoła nas, a my tego nie widzieliśmy.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura jest księgą pełną wielkich tajemności, do której pisał scenariusz los. Każdego dnia jest nowa strona, na której możemy znaleźć piękno, które inspirowało wielu artystów, poetów, muzyków i filozofów na całym świecie.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kobieta zakwita w samym dojrzewaniu, a spełnienie jest piękne i silne, tak jak ona sama. Jest to szczególne piękno, które emanuje od dwóch stron, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, stając się pełnym spełnieniem.

Kobiety
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żadne tłumaczenie nie jest w stanie oddać piękna prawdziwej osoby. Jest jak niepowtarzalna nuta w symfonii życia. Każda osoba jest niezastąpiona.

Osoby
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdybyśmy widzieli to, co dziedzictwo naszych dusz, jak wiele z nich jest pięknych, czystych, prawdziwych; a niejedną moglibyśmy nawet określić jak całkowicie upodobnioną do istoty, z której wszelkie piękno się wyłania. Byłoby to nasze wieczne szczęście: całe życie trwać w duchowym obcowaniu z istotą tak doskonałą.

Miłość
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy mówię, że podziwiam naturę, nie mam na myśli tej ładnej kąpielowej części natury, dalej przyrodę podziwiam więc, nawet kiedy jest okrutna. Jakie to ma dla mnie znaczenie - efekt? Nawet kiedy niszczy, jest przecież przepiękna, błyskawica, podczas gdy mówię, to zawsze budzi we mnie respekt.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nature to jest umiłowanie sztuki. Jedno jest w naturze tak, jak w sztuce: piękne, które podoba się, jest wszystkim jedno i to samo tylko jest wyrażone inaczej.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wiarę w Boga wypisuję na pierwszym miejscu, bo ona oznacza dla mnie głęboko zakorzenioną wiadomość, że poza tym, co jest zrozumiałe, jest coś, co przekracza nasz umysł: istota nieskończenie mądra, dobra i piękna, której ani świat, ani człowiek nie są wystarczająco doskonałe, aby całą tę nieskończoność w pełni ogarnąć.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kobieta ma w sobie niewerbalną siłę, której mężczyzna nie jest w stanie zrozumieć. To jest właśnie ta godność, niesioną przez wieki, niezależnie od tego, jak była traktowana. To jest ta subtelna moc, która sprawia, że życie jest piękniejsze.

Kobiety
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nieliczne są naszym życiu radosne chwile, jeżeli nie nauczymy się cieszyć z prostych rzeczy. Bo prostota jest prawdą, a prawda jest pięknem.

Przysłowia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność dla mnie to nie jabłko na drzewie znanego drzewa dobra i zła, wolność to przestrzeń dookoła człowieka w sobie, wolność to prawo bycia sobą, wolność to dym z papierosa niezakłócony cudzą myślą. Wolność to piękno.

Wolność
NASTĘPNA STRONA