Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Wolność to słowo, które duch ludzi kocha. Nie ma nikt kto by jej z calej duszy nie pożądał.

Wolność

znak cytatu Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest niczym, co mogłoby pochodzić od kogokolwiek innego. Musisz ją osiągnąć sam. Musisz jej pragnąć. Musisz ją szukać. Musisz dążyć do niej. Musisz jej mocno pragnąć.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu wszystkiego, co chce się robić. Wolność polega na umiejętności robienia tego, co powinniśmy robić.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie tylko prawo do robienia, co się chce, ale przede wszystkim to, że nie musisz robić, czego nie chcesz. To prawo to odpoczynek i brak poczucia obowiązku.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu wszystkiego, co się chce, ale na tym, żeby nie robić tego, czego się nie chce. To znaczy, że prawdziwa wolność to prawo do odrzucenia. Wolność to nie brak ograniczeń, ale umiejętność wyboru.

Wolność

znak cytatu W chwili, gdy przestajesz bać się opinii innych ludzi - przestajesz być owcą, stajesz się lwem! Wielki ryk rodzi się w twym sercu, ryk wolności!

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu W każdej chwili możemy zdecydować, kim chcemy być. Nie jesteśmy więźniami naszej przeszłości, ale panami naszej przyszłości. Wolność to nie tylko prawo do ruchu, ale także prawo do zmiany.

Wolność

znak cytatu Wolność jest najwyższym szczytem człowieczeństwa, który tylko nieliczni są w stanie osiągnąć. To nie jest dar, ale wybór. I to wybór, który wymaga najgłębszego poświęcenia, największej odwagi.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność, której nikt nie jest stanie nam dać ani zabrać, jest wolnością wyboru w sferze moralnej. Nie możemy jej traćić, możemy jedynie z niej zrezygnować.

Wolność

Zobacz więcej