Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest cnotą, jest to wartość. Jeśli jest zrozumiana jako cnota, staje się możliwa tylko dla pewnej elity. Gdy jest traktowana jako wartość, staje się uniwersalnym prawem.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest stanem spoczynku i bezpieczeństwa, ale nieustającym, ryzykownym zadaniem tworzenia i obrony porządku moralnego.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Być wolnym nie znaczy tylko zrzucić kajdany, ale żyć w taki sposób, aby szanować i pobudzać wolność innych.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest nigdy wolna. Wszystko ma swoją cenę, nawet i wolność, którą zdobywa się wyłącznie ofiarną i nieustępliwą walką.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest niczym, jeżeli nie zawiera wolności ryzyka, wolności popełnienia błędów, wolności doświadczania życia w pełni. To jest jej istota: ryzyko, błąd, niepewność, niewiadoma, niezgoda.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu wszystkiego, co się chce, ale na tym, żeby nie robić tego, czego się nie chce. To znaczy, że prawdziwa wolność to prawo do odrzucenia. Wolność to nie brak ograniczeń, ale umiejętność wyboru.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest tylko tam, gdzie ja jestem. Stąd pochodzą wszystkie moje cierpienia. Moje jest to, co przypisane mi jest. To jest moje królestwo, to jest moje więzienie.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie wolno nam uciekać przed odpowiedzialnością za naszą wolność, bo tylko za cenę doświadczanej wolności stajemy się tym, kim naprawdę jesteśmy.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie tylko możliwość robienia tego, co się chce, ale przede wszystkim to świadomość, że jesteś panem swojego życia, kierujesz swoim losem i jesteś odpowiedzialny za swoje czyny.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest wolny, kiedy potrafi dać moralne prawo sobie sam, jest niewolnikiem, kiedy musi podporządkować się prawu nałożonemu z zewnątrz.

Wolność

Zobacz więcej