Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ani człowiek, ani grupa ludzi, nie ma prawa wykorzystywać swojej wolności, aby kłaść kres innej wolności

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie tylko prawo do tego, co chcemy, ale przede wszystkim zrozumienie tego, kim jesteśmy. Nie jesteśmy wolni, póki wierzymy, że nasza wolność jest limitowana przez siły zewnętrzne. Prawdziwa wolność to wewnętrzna przemiana i świadomość swojego miejsca w świecie.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ludzie mają prawo do wolności, ale wolność ma być posługą dla pokoju, dla sprawiedliwości, dla prawdy. Wolność jest tym, co wartościuje człowieka. Wolność jest wartością niewiarygodnie wielką, prawdziwą wartością człowieka.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest niczym – dopóki nie jest używana. Ale wykorzystywana – to potężne narzędzie.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie jest coś co można dać; wolność to jest coś co ludzie biorą i ludzie są tak wolni, jak chcą być wolni.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to nie tylko prawo do robienia, co się chce, ale przede wszystkim to, że nie musisz robić, czego nie chcesz. To prawo to odpoczynek i brak poczucia obowiązku.

Wolność

znak cytatu Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat! (...)

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu tego, co się podoba, ale na tym, że nie musisz robić tego, czego nie chcesz. To, co nazwałbym wolnością serca.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność polega nie na robieniu wszystkiego, co się chce, ale na nie robieniu tego, czego się nie chce. To, że nas nikt nie kontroluje, nie znaczy, że możemy wszystko.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Niepewność jest nieodłącznym elementem ludzkiego losu, tak jak wolność nie jest dana w pakiecie z życiem, ale musimy ją dzielnie zdobywać i utrzymywać.

Wolność

Zobacz więcej