Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Kiedy człowiek milczy, nie robi
sobie przynajmniej nowych wrogów.

Fragmenty z książek

znak cytatu Życie w samotności to według mnie najgorsze, co może spotkać człowieka. Mimo tych wszystkich kryzysów, cichych dni, nieustannego dostosowywania się, lęku przed rozłąką, życia pełnego zmartwień i udręki, nie wiem,
czy życie byłoby dla mnie coś warte.

Fragmenty z książek

znak cytatu Bez przyszłości teraźniejszość staje się bez znaczenia...

Fragmenty z książek

znak cytatu Jeśli droga nie prowadzi cię tam, dokąd ty chcesz, musisz znaleźć własną.

Fragmenty z książek

znak cytatu Miłość nie kryje się w drugiej osobie. Ona jest
w głębi naszej duszy. Jednak do tego, aby ją w
nas rozbudzić, potrzebny jest drugi człowiek.

Fragmenty z książek

znak cytatu Prosty plan zawsze ma większe
szanse powodzenia, jako że mniej w nim niuansów, o które wszystko może się rozbić.

Fragmenty z książek

znak cytatu Blizny są dowodem na to, że potrafimy przetrwać.

Fragmenty z książek

znak cytatu Można mieć wszystko, a tak na prawdę nie mieć nic.

Fragmenty z książek

znak cytatu Mężczyźni, jeśli chodzi o kobiety, są tępi.

Fragmenty z książek

znak cytatu (…) życie, o którym marzył, jego jedyne pragnienie, nigdy nie istniało.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej