Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Dobrzy są ludzie starzy, a ubrania – nowe.

Inne

znak cytatu Wszystkie cierpienia duchowe mają początek w nas samych.

Inne

znak cytatu Jeśli opóźniamy dzień zbiorów, owoce gniją. Problemy odłożone na potem nie przestają rosnąć.

Inne

znak cytatu Osób, którym od jakiegoś momentu w życiu nic się nie udaje, spotkałem bardzo wiele.

Inne

znak cytatu Możesz wyciągnąć człowieka z getta, ale nigdy getto z człowieka.

Inne

znak cytatu Gdybym nie był - pragnąłbym być.

Inne

znak cytatu Niewolników nie zawsze łatwo jest odróżnić od tych, którzy nimi nie są.

Inne

znak cytatu Czasami trzeba dopuścić zło,
by mogło się to ostatecznie obrócić w dobro.

Inne

znak cytatu Dobry plan to nie taki, gdzie ktoś wygrywa, ale taki, gdzie nikt nie uważa, że stracił.

Inne

znak cytatu Nie warto starać się zatrzymywać przy sobie ludzi, przebaczając im każdy błąd, spędzać z nimi czas i każdego dnia obdarzać większym zaufaniem. Oni później i tak dokopią Ci tak mocno, że stracisz wiarę w innych...

Inne

Zobacz więcej