Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aj, Mopsik malusi!Skoro szczeka na słonia,Jak silny być musi.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy woda zimą huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si ad naturam vives, numquam eris pauperjeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą,nigdy nie będziesz ubogi.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy styczeń z mgłą chodzi, mokrą i wczesną wiosnę zrodzi.

Natura

znak cytatu -Proszę. Ma pani dar zaskakiwania, nie spodziewałem się.
-Dziękuję.
-Nie powiedziałem, że to komplement.
- Lepiej zaskakiwać, niż nudzić. W moim świecie to komplement.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Opadnięty kwiat nie wraca na łodygę.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu W naturze nic nie ginie... Gdziekolwiek skierujesz oczy, wszędzie spotkasz radość. Z otchłani ziemi, w formie roślin, wznosi się ku niebu. Zdziwiwszy się, zobaczysz, jak w niewidzialnym powietrzu, ptaki latają blisko ciebie.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dawają.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Chowa Pan Bóg zwierza, choć nie zna pacierza.

Natura
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura i sztuka, choć różne, muszą współpracować. Natura może bez sztuki żyć, ale sztuka nie może żyć bez natury. Są jak dwie nierozerwalne strony medalu zwanej życie.

Natura

Zobacz więcej