Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Stultum facit fortuna, quem perdere vultkogo los chce zgubić, tego głupcem czyni.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ferro ignique(żelazem i ogniem)ogniem i mieczem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Repetitio est mater studiurumpowtarzanie jest matką wiedzy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Boss lassus fortius figit pedemzmęczony wół szybciej pracuje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Audiatur et altera parstrzeba wysłuchać i drugiej strony.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quia nominor leobo się nazywam lew.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aut Caesar aut nihilalbo Cezarem, albo niczym.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Memento Mori - Pamiętaj, że jesteś człowiekiem i jesteś śmiertelny. A tym samym cześć wszystkiego, co jest śmiertelne. Nie jesteś Bogiem. Jesteś tylko człowiekiem. Człowiekiem, który jest przemijający, efemeryczny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quod licet Jovi, non licet bovico wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. Mówiąc, zazdrosny czas ucieka: korzystaj z dnia, jak najmniej ufając jutru.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej