Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Życie tym różni się od bankowości, że zna długi, które spłaca się zadłużeniem u innych.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma wolności dla człowieka, jak długo nie pokonał on strachu przed śmiercią.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ofiara jest umiejętnością życia: kto nie umie się poświęcać, nie umie żyć. Ofiara z życia obecnego, częściowego i przemijającego jest warunkiem koniecznym życia pełnego i wiecznego.

Życie

znak cytatu ....pod koniec pieniędzy zostawało jeszcze bardzo dużo miesiąca.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Szatan złymi pragnieniami nasyca serce człowieka słabego i budzi w nim pretensje do Boga, że pragnień tych nie może ziścić. Tymczasem Bóg nawet dla grzeszników znajduje w
Sobie miłosierdzie.

Życie

znak cytatu Cierpliwość jest cnotą trudno dostępną nawet dla mistrzów.

Życie

znak cytatu Czasem można skłamać, nic nie mówiąc.

Życie

znak cytatu Kokaina, matka wszystkich oszustw.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu You can`t see much in a little townbut what you hear makes up for itniewiele można zobaczyć w małym mieście,ale to, co można tam usłyszeć, wynagradza ten niedostatek.

Życie

znak cytatu Czasami ludzie się nie odzywają dlatego, że nie mają nic sobie do powiedzenia, a czasem dlatego, że mają aż nazbyt wiele.

Życie

Zobacz więcej