Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wierzę, aby zrozumieć.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu -A jeśli nie jest się pewnym, czy jest do czego wracać?
-Jeśli to była tylko zwykła klasowa przyjaźń,
ale zanim to zrozumieliśmy, już byliśmy małżeństwem z dziećmi?
-Jeśli nigdy nie kochało się tej drugiej osoby bardziej niż własne dzieci?

-Jeśli nie wiecie, jak do siebie powrócić, należy zacząć wszystko od początku.

Filozofia

znak cytatu W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.

Filozofia

znak cytatu Nie doświadczamy natury bezpośrednio, lecz tylko przez pryzmat naszych umysłów, nasze zrozumienie jej jest więc koniecznie subiektywne. To nie jest rzeczywistość sama w sobie, ale tylko nasze zrozumienie jej, co jest znane. Ta teoria została nazwana 'idealizm transcendentalny'.

Filozofia

znak cytatu Paradoks to przywilej filozofów.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najkrótsze wyrazy "tak" i "nie" wymagają najdłuższego zastanowienia.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie to poszukiwanie stałości w zmienności, usiłowanie zrozumienia, potrzeba miłości, wartość pamięci, cierpienie z powodu przemijania, doświadczenie samotności i zdumienie nad tajemnicą bytu. Przy tym wszystkim trzeba mieć jakiś dystans, rozumieć groteskę bytu, umieć się śmiać.

Filozofia

znak cytatu Życie jest sztuką wyboru.
Wybierasz, czy żyć z wyrzutami sumienia z powodu wyrządzonego zła?
Czy z satysfakcją z powodu dobrych uczynków uczynionych innym?
Twoje życie, Twój wybór...

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dwa razy byłem na progu ruiny: raz, kiedy zostałem w sporze pokonany, a drugi raz - kiedy spór wygrałem.

Filozofia

znak cytatu Jeśli ktoś źle mówi o tobie, nie broń się przeciw zarzutom, ale powiedz: na pewno nie wie o innych moich błędach i wadach, w przeciwnym razie nie mówiłby tylko o tych, tak błahych.

Filozofia

Zobacz więcej