Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu On był równie delikatny jak jesienny
motyl czekający, aż zniszczy go pierwszy mróz.

Fragmenty z książek

znak cytatu Prawdziwe było jedynie cierpienie. Reszta twoich uczuć to okrutna złuda.

Fragmenty z książek

znak cytatu Jedyna grupa, z którą nie
masz problemów, to twoja grupa krwi.

Fragmenty z książek

znak cytatu Im więcej dla mnie kupował, tym więcej paliła mnie twarz uczuciem przykrości i poniżenia.

Fragmenty z książek

znak cytatu Cień jest dowodem na
to, że istnieje światło. Nie
zawsze trzeba się bać cienia.

Fragmenty z książek

znak cytatu Zło musi istnieć, to tylko człowiek nie musi z niego czerpać. Ma wybór. I musi mieć wybór.

Fragmenty z książek

znak cytatu Cóż chcesz? Człowiek nie może być nieustannie tragiczny.

Fragmenty z książek

znak cytatu W każdej chwili naszego życia dokonujemy wyborów.

Fragmenty z książek

znak cytatu Widocznie dodatkowa dawka humoru
to far, który dostaje się od Boga razem z kalectwem, chorobą, albo inną ułomnością, dar, który pomaga nieść ten ciężar.

Fragmenty z książek

znak cytatu Tylko głupcy nie potrafią docenić,
kiedy szczęście się do nich uśmiecha.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej