Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opuskoniec wieńczy dzieło.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sub specie aeternitatisz punktu widzenia wieczności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Asinus in tegulisosioł na dachu;zła wróżba.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pereant qui ante nos nostra dixeruntniech przepadną ci, którzy nasze słowawypowiedzieli przed nami.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fides quaerens intellectum.Wiara poszukująca zrozumienia

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero - Chwytaj dzień, jak najmniejszych ufając przyszłości. Memento mori – Pamiętaj o śmierci. Sol omnibus lucet – Słońce świeci dla wszystkich. Amor omnibus idem – Miłość jest tym samym dla wszystkich.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Medice, cura te ipsum. Czyli lekarzu, ulecz samego siebie. Paradoks, że ten, kto troszczy się o zdrowie innych, często zapomina o swoim własnym

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Cytat często używany do krytyki systemu edukacji skupiającego się na teorii, zamiast praktycznej wiedzy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cogito, ergo sum. Czyli myślę, więc jestem. Jest to symbol filozoficznej doktryny Rene Descartesa, podkreślającej autonomię i niezależność człowieka, zdolnego do poznawania rzeczywistości dzięki sile własnego umysłu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aurea dictazłote słowa.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej