Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nie każdą obietnicę można dotrzymać.

Życie

znak cytatu [...] tragedia nie jest karą lecz wyzwaniem.

Życie

znak cytatu Zdegenerowane brudy dla brudnych, zdegenerowanych umysłów!

Życie

znak cytatu To, czego nauczyło go dotychczasowe życie,
to nie liczyć na nikogo, tylko na siebie.

Życie

znak cytatu Każdego dnia budzimy sie by walczyć o jutro, każdej nocy zasypiamy marząc o lepszej przyszłości.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Water taken in moderation can`t hurt anybodywoda pita z umiarkowaniem nikomu nie może zaszkodzić.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu You can`t see much in a little townbut what you hear makes up for itniewiele można zobaczyć w małym mieście,ale to, co można tam usłyszeć, wynagradza ten niedostatek.

Życie

znak cytatu Oczekujcie nieoczekiwanego.

Życie

znak cytatu To co podziwia jedno pokolenie, następne może wymazać.

Życie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ciało stanowi granicę wzbraniającą nam zajrzeć do wnętrza drugiego i dotknąć go. Ale z drugiej strony, ciało jest także pomostem. Dzięki ciału spotykamy się i komunikujemy się wzajemnie we wspólnej materii stworzenia.

Życie

Zobacz więcej