Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Pewne rzeczy nigdy nie
umierają; one cichną na
jakiś czas, ale nigdy nie umierają.

Fragmenty z książek

znak cytatu Zło musi istnieć, to tylko człowiek nie musi z niego czerpać. Ma wybór. I musi mieć wybór.

Fragmenty z książek

znak cytatu Najgorsze jest czekanie.

Fragmenty z książek

znak cytatu Przecież ukrywa się tylko to, o czym człowiek wie, że jest złe!

Fragmenty z książek

znak cytatu Związki to sznury. Miłość to pętla.

Fragmenty z książek

znak cytatu Niektóre marzenia są lepsze, gdy się nie spełniają, nie sądzisz?

Fragmenty z książek

znak cytatu Kraina zmarłych nie jest miejscem kary ani nagrody. Jest miejscem nicości.

Fragmenty z książek

znak cytatu Żadna filozofia, jeśli kogoś kochasz,
jesteś psem, jeśli nie kochasz, jesteś panem.

Fragmenty z książek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Fragmenty z książek

znak cytatu Ale taki już jest człowiek: ceni naprawdę tylko to, czego nie ma.

Fragmenty z książek

Zobacz więcej